LỊCH SỬ & HỆ THỐNG TPS KAIZEN

LỊCH SỬ & HỆ THỐNG TPS KAIZEN

Để hiểu hơn về tiến trình hình thành Lean Manufacturing chúng ta cùng quay lại lịch sử và xem đặc tính. Vào những năm 1900 là thời kỳ của kỹ năng và sự khéo léo Thời kỳ này Frederich Taylor đã sử dụng các phương pháp và công cụ như Tiêu chuẩn hóa công việc, nghiên cứu thời gian và thao tác chuẩn để áp dụng cho sản xuất đơn chiếc trên các ý tưởng của họ. Đặc tính của sản xuất đơn chiếc: dựa vào kỹ năng và sự khéo léo của người thao tác khi mà kỹ thuật và công nghệ chưa phát triển Chúng ta hình dung khi sản xuất xe Ô tô: chiếc xe đứng yên, người thao…
Read More